„Od redakcji”

„Od redakcji”

W 2021 r. Kościół katolicki rozpoczął proces synodalny – wędrówkę, podczas której cały Kościół zastanawia się nad tematem: ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja. Słowo „synod” wskazuje drogę, po której Lud Boży wspólnie kroczy. Oznacza...

Odpowiedź Wincentyńska na zapomniany kryzys

Każdego dnia dziennikarze i wydawcy podejmują decyzje o tym, które historie opisać. Zazwyczaj priorytetowo traktują te, które są bardziej sensacyjne lub popularne w mediach społecznościowych, lub te, które toczą się bliżej ich odbiorców. Dlatego też wiele kryzysów...